• Certificació i legalització instal.lació elèctrica
  • Electricitat domèstica i industrial
  • Telecomunicacions
  • Domòtica
  • Il·luminació
  • Càlculs d’eficiència energètica