• Certificació i legalització instal.lació aigua
  • Fontaneria
  • Regs
  • Tractaments d’aigua (osmosis, descalcificadors)
  • Producte químic piscina