• Certificació i legalització instal.lació clima
  • Splits, multisplits
  • Sistemes conducció
  • Fred industrial